Tillbaka till samtliga rapporter

Väg saknar belysning och trottoar/gångväg

Anonym rapport i kategori Gatubelysning, 10:26, lördag 8 januari 2022

Skickades till Ale kommun, 4 minuter senare

Denna väg används av barn och övriga boende för att ta sig till busshållplatsen i Jennylund. Den samutnyttjas alltså av gående, cyklister och bilar. Vägen är smal, saknar vägren och trottoar. Det finns inte heller någon belysning längs vägen vilket gör den otrygg särskilt under vintern när det är mörkt stor del av dagen. Denna väg behöver rustas upp med belysning och få en separat del för gående och cyklister. Givet att vägen samutnyttjas av olika typer av väganvändare utan att vara belyst är detta en säkerhetsfråga.

RSS-flöde för uppdateringar till denna rapport Erhåll epost när uppdateringar ges till denna rapport

Uppdateringar

 • Hej och tack för synpunkt. Fixa min Gata är en tjänst för rena felanmälningar, ditt förslag kan inte tas upp här.

  Det finns flera vägar att vara med och påverka Ale kommun. Du kan skicka in det som en synpunkt till kommun@ale.se, tar upp det på ett ortsutvecklingsmöte eller direkt med dina politiker.

  Tack för att du engagerar dit i utvecklingen av vår kommun. Jag stänger ditt ärende i Fixa min gata.

  Hälsningar Kontaktcenter

  Tillstånd ändrat till: inte kommunens ansvar

  Postat anonymt 12:43, fredag 14 januari 2022

Den här rapporten är nu stängd för uppdateringar. Du kan skapa en ny rapport på samma plats.