Hur man rapporterar ett problem

  1. Ange gatunamn och ort eller ett postnummer
  2. Lokalisera problemet på en karta över området
  3. Skriv in information om problemet
  4. Vi skickar rapporten till berörd kommun
96 rapporter senaste veckan
217 lösta problem senaste månaden
21 667 uppdateringar av rapporter

Så här enkelt används FixaMinGata