Hur man rapporterar ett problem

  1. Ange gatunamn och ort eller ett postnummer
  2. Lokalisera problemet på en karta över området
  3. Skriv in information om problemet
  4. Vi skickar rapporten till berörd kommun
100 rapporter senaste veckan
190 lösta problem senaste månaden
36 552 uppdateringar av rapporter

Så här enkelt används FixaMinGata