Hur man rapporterar ett problem

  1. Ange ett postnummer eller gatunamn och ort
  2. Lokalisera problemet på en karta över området
  3. Skriv in information om problemet
  4. Vi skickar rapportern till berörd kommun
72 rapporter senaste veckan
247 lösta problem senaste månaden
17 334 uppdateringar av rapporter

Så här enkelt används FixaMinGata