Hur man rapporterar ett problem

  1. Ange gata och ort, eller postnummer
  2. Lokalisera problemet på en karta över området
  3. Skriv in information om problemet
  4. Vi skickar rapporten till berörd kommun
48 rapporter senaste veckan
296 lösta problem senaste månaden
46 538 uppdateringar av rapporter

Så här enkelt används FixaMinGata