Hur man rapporterar ett problem

  1. Ange gatunamn och ort eller ett postnummer
  2. Lokalisera problemet på en karta över området
  3. Skriv in information om problemet
  4. Vi skickar rapporten till berörd kommun
74 rapporter senaste veckan
342 lösta problem senaste månaden
39 216 uppdateringar av rapporter

Så här enkelt används FixaMinGata