Hur man rapporterar ett problem

  1. Ange ett postnummer eller gatunamn och ort
  2. Lokalisera problemet på en karta över området
  3. Skriv in information om problemet
  4. Vi skickar rapportern till berörd kommun
73 rapporter senaste veckan
205 lösta problem senaste månaden
15 607 uppdateringar av rapporter

Så här enkelt används FixaMinGata