Hur man rapporterar ett problem

  1. Ange ett postnummer eller gatunamn och ort
  2. Lokalisera problemet på en karta över området
  3. Skriv in information om problemet
  4. Vi skickar rapportern till berörd kommun
44 rapporter senaste veckan
166 lösta problem senaste månaden
17 914 uppdateringar av rapporter

Så här enkelt används FixaMinGata