Översikt

Ärenden på årsbasis

14 528 problem rapporterade 9 360 problem markerade som lösta

De senaste sju dagarna

96 problem rapporterade
146 uppdateringar av rapporter
71 problem markerade som lösta

De mest responsiva kommunerna

Genomsnittlig tid från det att ett problem rapporteras till dess att det är löst, för de senaste 100 rapporterna.

Forshaga kommun14 dagar
Sundsvall18 dagar
Skurups kommun24 dagar
Jönköping25 dagar
Alingsås kommun26 dagar
Övergripande medelvärde78 dagar

De mest använda kategorierna

Antalet problem rapporterade för varje kategori, under de senaste sju dagarna.

Gatubelysning56 rapporter
Vägar (Övriga)8 rapporter
Gång- och cykelbana6 rapporter
Trafiksignaler5 rapporter
Vägar (Riksvägar/Trafikverket)5 rapporter
Andra kategorier27 rapporter