Översikt

Ärenden på årsbasis

36 493 problem rapporterade 23 148 problem markerade som lösta

De senaste sju dagarna

70 problem rapporterade
148 uppdateringar av rapporter
75 problem markerade som lösta

De mest responsiva kommunerna

Genomsnittlig tid från det att ett problem rapporteras till dess att det är löst, för de senaste 100 rapporterna.

Uppvidinge11 dagar
Hylte kommun19 dagar
Ale kommun21 dagar
Sundsvall22 dagar
Timrå22 dagar
Övergripande medelvärde65 dagar

De mest använda kategorierna

Antalet problem rapporterade för varje kategori, under de senaste sju dagarna.

Träd och buskage11 rapporter
Vägar (Övriga)10 rapporter
Nedskräpning6 rapporter
Gång- och cykelbana6 rapporter
Övrigt6 rapporter
Andra kategorier31 rapporter