Översikt

Ärenden på årsbasis

34 907 problem rapporterade 22 116 problem markerade som lösta

De senaste sju dagarna

139 problem rapporterade
176 uppdateringar av rapporter
82 problem markerade som lösta

De mest responsiva kommunerna

Genomsnittlig tid från det att ett problem rapporteras till dess att det är löst, för de senaste 100 rapporterna.

Forshaga kommun17 dagar
Hylte kommun19 dagar
Sundsvall21 dagar
Ekerö21 dagar
Järfälla23 dagar
Övergripande medelvärde65 dagar

De mest använda kategorierna

Antalet problem rapporterade för varje kategori, under de senaste sju dagarna.

Vägar (Övriga)50 rapporter
Gatubelysning21 rapporter
Övrigt11 rapporter
Vägar (Riksvägar/Trafikverket)11 rapporter
Vatten och avlopp9 rapporter
Andra kategorier32 rapporter