Översikt

Ärenden på årsbasis

15 350 problem rapporterade 9 912 problem markerade som lösta

De senaste sju dagarna

61 problem rapporterade
151 uppdateringar av rapporter
55 problem markerade som lösta

De mest responsiva kommunerna

Genomsnittlig tid från det att ett problem rapporteras till dess att det är löst, för de senaste 100 rapporterna.

Sundsvall19 dagar
Österåker22 dagar
Järfälla23 dagar
Forshaga kommun23 dagar
Jönköping25 dagar
Övergripande medelvärde74 dagar

De mest använda kategorierna

Antalet problem rapporterade för varje kategori, under de senaste sju dagarna.

Gatubelysning19 rapporter
Övrigt7 rapporter
Träd och buskage6 rapporter
Vägar (Övriga)4 rapporter
Lekplatser3 rapporter
Andra kategorier23 rapporter