Översikt

Ärenden på årsbasis

15 955 problem rapporterade 10 340 problem markerade som lösta

De senaste sju dagarna

82 problem rapporterade
101 uppdateringar av rapporter
42 problem markerade som lösta

De mest responsiva kommunerna

Genomsnittlig tid från det att ett problem rapporteras till dess att det är löst, för de senaste 100 rapporterna.

Forshaga Fastigheter17 dagar
Sundsvall19 dagar
Österåker22 dagar
Järfälla24 dagar
Härryda kommun28 dagar
Övergripande medelvärde80 dagar

De mest använda kategorierna

Antalet problem rapporterade för varje kategori, under de senaste sju dagarna.

Vägar (Övriga)14 rapporter
Gatubelysning10 rapporter
Vägar (Riksvägar/Trafikverket)8 rapporter
Övrigt6 rapporter
Nedskräpning och klotter5 rapporter
Andra kategorier40 rapporter