Översikt

Ärenden på årsbasis

24 594 problem rapporterade 15 904 problem markerade som lösta

De senaste sju dagarna

80 problem rapporterade
120 uppdateringar av rapporter
62 problem markerade som lösta

De mest responsiva kommunerna

Genomsnittlig tid från det att ett problem rapporteras till dess att det är löst, för de senaste 100 rapporterna.

Östra Göinge kommun9 dagar
Sollentuna12 dagar
Skurups kommun14 dagar
Sundsvall19 dagar
Järfälla24 dagar
Övergripande medelvärde77 dagar

De mest använda kategorierna

Antalet problem rapporterade för varje kategori, under de senaste sju dagarna.

Gatubelysning34 rapporter
Vinterväghållning7 rapporter
Vägar (Övriga)6 rapporter
Gång- och cykelbana5 rapporter
Nedskräpning4 rapporter
Andra kategorier19 rapporter