Översikt

Ärenden på årsbasis

36 169 problem rapporterade 22 941 problem markerade som lösta

De senaste sju dagarna

112 problem rapporterade
139 uppdateringar av rapporter
58 problem markerade som lösta

De mest responsiva kommunerna

Genomsnittlig tid från det att ett problem rapporteras till dess att det är löst, för de senaste 100 rapporterna.

Hylte kommun18 dagar
Sundsvall22 dagar
Timrå22 dagar
Ekerö22 dagar
Järfälla23 dagar
Övergripande medelvärde65 dagar

De mest använda kategorierna

Antalet problem rapporterade för varje kategori, under de senaste sju dagarna.

Vägar (Övriga)21 rapporter
Nedskräpning14 rapporter
Vägmärken och skyltar10 rapporter
Avfall och återvinning6 rapporter
Träd och buskage6 rapporter
Andra kategorier62 rapporter