Översikt

Ärenden på årsbasis

32 576 problem rapporterade 20 672 problem markerade som lösta

De senaste sju dagarna

92 problem rapporterade
148 uppdateringar av rapporter
59 problem markerade som lösta

De mest responsiva kommunerna

Genomsnittlig tid från det att ett problem rapporteras till dess att det är löst, för de senaste 100 rapporterna.

Östra Göinge kommun15 dagar
Ale kommun16 dagar
Sundsvall20 dagar
Ekerö22 dagar
Järfälla23 dagar
Övergripande medelvärde67 dagar

De mest använda kategorierna

Antalet problem rapporterade för varje kategori, under de senaste sju dagarna.

Gatubelysning38 rapporter
Vägmärken och skyltar10 rapporter
Vägar (Övriga)7 rapporter
Nedskräpning7 rapporter
Träd och buskage7 rapporter
Andra kategorier25 rapporter