Översikt

Ärenden på årsbasis

20 005 problem rapporterade 12 978 problem markerade som lösta

De senaste sju dagarna

133 problem rapporterade
392 uppdateringar av rapporter
316 problem markerade som lösta

De mest responsiva kommunerna

Genomsnittlig tid från det att ett problem rapporteras till dess att det är löst, för de senaste 100 rapporterna.

Sundsvall19 dagar
Järfälla24 dagar
Österåker25 dagar
Härryda kommun28 dagar
Jönköping28 dagar
Övergripande medelvärde98 dagar

De mest använda kategorierna

Antalet problem rapporterade för varje kategori, under de senaste sju dagarna.

Gatubelysning50 rapporter
Vinterväghållning30 rapporter
Vägar (Riksvägar/Trafikverket)11 rapporter
Gång- och cykelbana8 rapporter
Vägar (Övriga)7 rapporter
Andra kategorier33 rapporter