Översikt

Ärenden på årsbasis

13 224 problem rapporterade 8 491 problem markerade som lösta

De senaste sju dagarna

104 problem rapporterade
192 uppdateringar av rapporter
77 problem markerade som lösta

De mest responsiva kommunerna

Genomsnittlig tid från det att ett problem rapporteras till dess att det är löst, för de senaste 100 rapporterna.

Forshaga kommun17 dagar
Sundsvall18 dagar
Ale kommun19 dagar
Skurups kommun23 dagar
Jönköping25 dagar
Övergripande medelvärde64 dagar

De mest använda kategorierna

Antalet problem rapporterade för varje kategori, under de senaste sju dagarna.

Gatubelysning63 rapporter
Vägar (Riksvägar/Trafikverket)4 rapporter
Vägmärken och skyltar4 rapporter
Vatten och avlopp4 rapporter
Nedskräpning och klotter4 rapporter
Andra kategorier25 rapporter