Översikt

Ärenden på årsbasis

14 062 problem rapporterade 8 999 problem markerade som lösta

De senaste sju dagarna

126 problem rapporterade
253 uppdateringar av rapporter
136 problem markerade som lösta

De mest responsiva kommunerna

Genomsnittlig tid från det att ett problem rapporteras till dess att det är löst, för de senaste 100 rapporterna.

Forshaga kommun11 dagar
Sundsvall18 dagar
Skurups kommun23 dagar
Jönköping25 dagar
Ockelbo26 dagar
Övergripande medelvärde65 dagar

De mest använda kategorierna

Antalet problem rapporterade för varje kategori, under de senaste sju dagarna.

Gatubelysning81 rapporter
Gång- och cykelbana8 rapporter
Gång och cykelbana5 rapporter
Vägar (Övriga)5 rapporter
Vägar (Riksvägar/Trafikverket)3 rapporter
Andra kategorier24 rapporter