Översikt

Ärenden på årsbasis

25 427 problem rapporterade 16 371 problem markerade som lösta

De senaste sju dagarna

127 problem rapporterade
118 uppdateringar av rapporter
50 problem markerade som lösta

De mest responsiva kommunerna

Genomsnittlig tid från det att ett problem rapporteras till dess att det är löst, för de senaste 100 rapporterna.

Östra Göinge kommun10 dagar
Sollentuna13 dagar
Sundsvall19 dagar
Skurups kommun20 dagar
Järfälla24 dagar
Övergripande medelvärde71 dagar

De mest använda kategorierna

Antalet problem rapporterade för varje kategori, under de senaste sju dagarna.

Gatubelysning62 rapporter
Vägar (Övriga)14 rapporter
Klotter11 rapporter
Avfall och återvinning8 rapporter
Övrigt6 rapporter
Andra kategorier26 rapporter