Översikt

Ärenden på årsbasis

11 202 problem rapporterade 7 383 problem markerade som lösta

De senaste sju dagarna

62 problem rapporterade
101 uppdateringar av rapporter
53 problem markerade som lösta

De mest responsiva kommunerna

Genomsnittlig tid från det att ett problem rapporteras till dess att det är löst, för de senaste 100 rapporterna.

Sundsvall17 dagar
Ockelbo24 dagar
Jönköping25 dagar
Skurups kommun26 dagar
Härryda kommun28 dagar
Övergripande medelvärde59 dagar

De mest använda kategorierna

Antalet problem rapporterade för varje kategori, under de senaste sju dagarna.

Vägar (Övriga)11 rapporter
Gatubelysning9 rapporter
Övrigt8 rapporter
Nedskräpning och klotter5 rapporter
Gator, skyltar och parkering4 rapporter
Andra kategorier27 rapporter