Översikt

Ärenden på årsbasis

9 965 problem rapporterade 6 594 problem markerade som lösta

De senaste sju dagarna

57 problem rapporterade
132 uppdateringar av rapporter
56 problem markerade som lösta

De mest responsiva kommunerna

Genomsnittlig tid från det att ett problem rapporteras till dess att det är löst, för de senaste 100 rapporterna.

Mariestad0 dagar
Dorotea0 dagar
Haninge0 dagar
Åstorps kommun0 dagar
Arboga2 dagar
Övergripande medelvärde54 dagar

De mest använda kategorierna

Antalet problem rapporterade för varje kategori, under de senaste sju dagarna.

Gatubelysning29 rapporter
Vägar (Övriga)4 rapporter
Övrigt4 rapporter
Träd och buskage4 rapporter
Klotter3 rapporter
Andra kategorier13 rapporter