Översikt

Ärenden på årsbasis

18 405 problem rapporterade 11 691 problem markerade som lösta

De senaste sju dagarna

132 problem rapporterade
209 uppdateringar av rapporter
91 problem markerade som lösta

De mest responsiva kommunerna

Genomsnittlig tid från det att ett problem rapporteras till dess att det är löst, för de senaste 100 rapporterna.

Sundsvall19 dagar
Österåker22 dagar
Forshaga Fastigheter23 dagar
Järfälla24 dagar
Skurups kommun24 dagar
Övergripande medelvärde77 dagar

De mest använda kategorierna

Antalet problem rapporterade för varje kategori, under de senaste sju dagarna.

Gatubelysning58 rapporter
Nedskräpning14 rapporter
Gång- och cykelbana12 rapporter
Klotter9 rapporter
Vägar (Övriga)9 rapporter
Andra kategorier29 rapporter