Översikt

Ärenden på årsbasis

9 757 problem rapporterade 6 406 problem markerade som lösta

De senaste sju dagarna

106 problem rapporterade
120 uppdateringar av rapporter
48 problem markerade som lösta

De mest responsiva kommunerna

Genomsnittlig tid från det att ett problem rapporteras till dess att det är löst, för de senaste 100 rapporterna.

Mariestad0 dagar
Dorotea0 dagar
Haninge0 dagar
Åstorps kommun0 dagar
Arboga2 dagar
Övergripande medelvärde54 dagar

De mest använda kategorierna

Antalet problem rapporterade för varje kategori, under de senaste sju dagarna.

Gatubelysning46 rapporter
Övrigt13 rapporter
Vägar (Övriga)8 rapporter
Träd och buskage8 rapporter
Vägar (Riksvägar/Trafikverket)6 rapporter
Andra kategorier23 rapporter