Översikt

Ärenden på årsbasis

33 608 problem rapporterade 21 357 problem markerade som lösta

De senaste sju dagarna

82 problem rapporterade
124 uppdateringar av rapporter
42 problem markerade som lösta

De mest responsiva kommunerna

Genomsnittlig tid från det att ett problem rapporteras till dess att det är löst, för de senaste 100 rapporterna.

Sundsvall21 dagar
Ekerö21 dagar
Järfälla23 dagar
Osby kommun23 dagar
Österåker25 dagar
Övergripande medelvärde69 dagar

De mest använda kategorierna

Antalet problem rapporterade för varje kategori, under de senaste sju dagarna.

Gatubelysning33 rapporter
Vinterväghållning12 rapporter
Vägar (Riksvägar/Trafikverket)6 rapporter
Vägar (Övriga)5 rapporter
Gång- och cykelbana4 rapporter
Andra kategorier19 rapporter