Översikt

Ärenden på årsbasis

12 493 problem rapporterade 8 104 problem markerade som lösta

De senaste sju dagarna

62 problem rapporterade
95 uppdateringar av rapporter
46 problem markerade som lösta

De mest responsiva kommunerna

Genomsnittlig tid från det att ett problem rapporteras till dess att det är löst, för de senaste 100 rapporterna.

Sundsvall18 dagar
Ale kommun23 dagar
Skurups kommun24 dagar
Jönköping25 dagar
Ockelbo26 dagar
Övergripande medelvärde66 dagar

De mest använda kategorierna

Antalet problem rapporterade för varje kategori, under de senaste sju dagarna.

Gatubelysning13 rapporter
Träd och buskage6 rapporter
Lekplatser5 rapporter
Vägmärken och skyltar4 rapporter
Gång- och cykelbana4 rapporter
Andra kategorier30 rapporter