Översikt

Ärenden på årsbasis

30 159 problem rapporterade 19 319 problem markerade som lösta

De senaste sju dagarna

50 problem rapporterade
112 uppdateringar av rapporter
59 problem markerade som lösta

De mest responsiva kommunerna

Genomsnittlig tid från det att ett problem rapporteras till dess att det är löst, för de senaste 100 rapporterna.

Östra Göinge kommun7 dagar
Sundsvall20 dagar
Järfälla21 dagar
Ekerö21 dagar
Osby kommun24 dagar
Övergripande medelvärde69 dagar

De mest använda kategorierna

Antalet problem rapporterade för varje kategori, under de senaste sju dagarna.

Gatubelysning25 rapporter
Gång- och cykelbana3 rapporter
Klotter3 rapporter
Vinterväghållning3 rapporter
Gång- och cykelbanor2 rapporter
Andra kategorier14 rapporter