Översikt

Ärenden på årsbasis

27 733 problem rapporterade 17 778 problem markerade som lösta

De senaste sju dagarna

83 problem rapporterade
87 uppdateringar av rapporter
43 problem markerade som lösta

De mest responsiva kommunerna

Genomsnittlig tid från det att ett problem rapporteras till dess att det är löst, för de senaste 100 rapporterna.

Sundsvall19 dagar
Ekerö21 dagar
Järfälla24 dagar
Osby kommun24 dagar
Österåker25 dagar
Övergripande medelvärde69 dagar

De mest använda kategorierna

Antalet problem rapporterade för varje kategori, under de senaste sju dagarna.

Gatubelysning22 rapporter
Nedskräpning8 rapporter
Träd och buskage8 rapporter
Vägar (Övriga)7 rapporter
Gång- och cykelbana6 rapporter
Andra kategorier34 rapporter