Översikt

Ärenden på årsbasis

35 629 problem rapporterade 22 643 problem markerade som lösta

De senaste sju dagarna

97 problem rapporterade
94 uppdateringar av rapporter
37 problem markerade som lösta

De mest responsiva kommunerna

Genomsnittlig tid från det att ett problem rapporteras till dess att det är löst, för de senaste 100 rapporterna.

Hylte kommun18 dagar
Sundsvall21 dagar
Timrå22 dagar
Ekerö22 dagar
Järfälla23 dagar
Övergripande medelvärde66 dagar

De mest använda kategorierna

Antalet problem rapporterade för varje kategori, under de senaste sju dagarna.

Vägar (Övriga)18 rapporter
Gatubelysning14 rapporter
Träd och buskage10 rapporter
Nedskräpning9 rapporter
Gång- och cykelbana7 rapporter
Andra kategorier40 rapporter