Översikt

Ärenden på årsbasis

19 134 problem rapporterade 12 132 problem markerade som lösta

De senaste sju dagarna

144 problem rapporterade
193 uppdateringar av rapporter
91 problem markerade som lösta

De mest responsiva kommunerna

Genomsnittlig tid från det att ett problem rapporteras till dess att det är löst, för de senaste 100 rapporterna.

Hofors kommun6 dagar
Skurups kommun17 dagar
Sundsvall19 dagar
Järfälla24 dagar
Forshaga Fastigheter24 dagar
Övergripande medelvärde74 dagar

De mest använda kategorierna

Antalet problem rapporterade för varje kategori, under de senaste sju dagarna.

Gatubelysning68 rapporter
Nedskräpning15 rapporter
Övrigt8 rapporter
Gång- och cykelbana7 rapporter
Vägar (Övriga)6 rapporter
Andra kategorier43 rapporter