Översikt

Ärenden på årsbasis

10 674 problem rapporterade 7 074 problem markerade som lösta

De senaste sju dagarna

89 problem rapporterade
170 uppdateringar av rapporter
101 problem markerade som lösta

De mest responsiva kommunerna

Genomsnittlig tid från det att ett problem rapporteras till dess att det är löst, för de senaste 100 rapporterna.

Forshaga kommun15 dagar
Sundsvall17 dagar
Ockelbo24 dagar
Jönköping25 dagar
Skurups kommun26 dagar
Övergripande medelvärde58 dagar

De mest använda kategorierna

Antalet problem rapporterade för varje kategori, under de senaste sju dagarna.

Gatubelysning25 rapporter
Vägar (Övriga)19 rapporter
Övrigt5 rapporter
Vägar (Riksvägar/Trafikverket)5 rapporter
Nedskräpning och klotter4 rapporter
Andra kategorier31 rapporter