Översikt

Ärenden på årsbasis

11 864 problem rapporterade 7 680 problem markerade som lösta

De senaste sju dagarna

84 problem rapporterade
67 uppdateringar av rapporter
29 problem markerade som lösta

De mest responsiva kommunerna

Genomsnittlig tid från det att ett problem rapporteras till dess att det är löst, för de senaste 100 rapporterna.

Sundsvall17 dagar
Jönköping25 dagar
Ockelbo25 dagar
Skurups kommun25 dagar
Härryda kommun28 dagar
Övergripande medelvärde66 dagar

De mest använda kategorierna

Antalet problem rapporterade för varje kategori, under de senaste sju dagarna.

Vägar (Övriga)20 rapporter
Träd och buskage7 rapporter
Gator, skyltar och parkering7 rapporter
Gång- och cykelbana7 rapporter
Parkering5 rapporter
Andra kategorier40 rapporter