Översikt

Ärenden på årsbasis

23 442 problem rapporterade 14 905 problem markerade som lösta

De senaste sju dagarna

105 problem rapporterade
139 uppdateringar av rapporter
57 problem markerade som lösta

De mest responsiva kommunerna

Genomsnittlig tid från det att ett problem rapporteras till dess att det är löst, för de senaste 100 rapporterna.

Sollentuna9 dagar
Sundsvall19 dagar
Ale kommun19 dagar
Östra Göinge kommun20 dagar
Skurups kommun22 dagar
Övergripande medelvärde70 dagar

De mest använda kategorierna

Antalet problem rapporterade för varje kategori, under de senaste sju dagarna.

Gatubelysning50 rapporter
Vägar (Övriga)12 rapporter
Träd och buskage8 rapporter
Gång- och cykelbana5 rapporter
Nedskräpning5 rapporter
Andra kategorier24 rapporter