Översikt

Ärenden på årsbasis

16 960 problem rapporterade 10 891 problem markerade som lösta

De senaste sju dagarna

101 problem rapporterade
126 uppdateringar av rapporter
55 problem markerade som lösta

De mest responsiva kommunerna

Genomsnittlig tid från det att ett problem rapporteras till dess att det är löst, för de senaste 100 rapporterna.

Forshaga Fastigheter17 dagar
Sundsvall19 dagar
Österåker22 dagar
Järfälla24 dagar
Härryda kommun28 dagar
Övergripande medelvärde80 dagar

De mest använda kategorierna

Antalet problem rapporterade för varje kategori, under de senaste sju dagarna.

Gatubelysning21 rapporter
Nedskräpning19 rapporter
Gång- och cykelbana9 rapporter
Övrigt8 rapporter
Vägar (Övriga)8 rapporter
Andra kategorier36 rapporter