Översikt

Ärenden på årsbasis

22 062 problem rapporterade 14 372 problem markerade som lösta

De senaste sju dagarna

96 problem rapporterade
82 uppdateringar av rapporter
43 problem markerade som lösta

De mest responsiva kommunerna

Genomsnittlig tid från det att ett problem rapporteras till dess att det är löst, för de senaste 100 rapporterna.

Sollentuna9 dagar
Forshaga kommun10 dagar
Ale kommun16 dagar
Sundsvall19 dagar
Östra Göinge kommun20 dagar
Övergripande medelvärde70 dagar

De mest använda kategorierna

Antalet problem rapporterade för varje kategori, under de senaste sju dagarna.

Vägar (Övriga)17 rapporter
Träd och buskage11 rapporter
Gång- och cykelbana10 rapporter
Nedskräpning9 rapporter
Nedskräpning och renhållning8 rapporter
Andra kategorier42 rapporter