Översikt

Ärenden på årsbasis

30 517 problem rapporterade 19 592 problem markerade som lösta

De senaste sju dagarna

61 problem rapporterade
78 uppdateringar av rapporter
45 problem markerade som lösta

De mest responsiva kommunerna

Genomsnittlig tid från det att ett problem rapporteras till dess att det är löst, för de senaste 100 rapporterna.

Östra Göinge kommun5 dagar
Sundsvall20 dagar
Järfälla21 dagar
Ekerö21 dagar
Osby kommun24 dagar
Övergripande medelvärde70 dagar

De mest använda kategorierna

Antalet problem rapporterade för varje kategori, under de senaste sju dagarna.

Gatubelysning15 rapporter
Vägar (Övriga)12 rapporter
Nedskräpning5 rapporter
Igensatt brunn5 rapporter
Vägar (Riksvägar/Trafikverket)5 rapporter
Andra kategorier24 rapporter