Översikt

Ärenden på årsbasis

20 634 problem rapporterade 13 533 problem markerade som lösta

De senaste sju dagarna

121 problem rapporterade
137 uppdateringar av rapporter
88 problem markerade som lösta

De mest responsiva kommunerna

Genomsnittlig tid från det att ett problem rapporteras till dess att det är löst, för de senaste 100 rapporterna.

Östra Göinge kommun16 dagar
Sundsvall19 dagar
Järfälla24 dagar
Österåker25 dagar
Härryda kommun28 dagar
Övergripande medelvärde86 dagar

De mest använda kategorierna

Antalet problem rapporterade för varje kategori, under de senaste sju dagarna.

Nedskräpning34 rapporter
Gatubelysning31 rapporter
Övrigt7 rapporter
Vägar (Övriga)7 rapporter
Avfall och återvinning6 rapporter
Andra kategorier33 rapporter