Översikt

Ärenden på årsbasis

16 396 problem rapporterade 10 595 problem markerade som lösta

De senaste sju dagarna

88 problem rapporterade
118 uppdateringar av rapporter
54 problem markerade som lösta

De mest responsiva kommunerna

Genomsnittlig tid från det att ett problem rapporteras till dess att det är löst, för de senaste 100 rapporterna.

Forshaga Fastigheter15 dagar
Sundsvall19 dagar
Österåker22 dagar
Järfälla24 dagar
Härryda kommun28 dagar
Övergripande medelvärde81 dagar

De mest använda kategorierna

Antalet problem rapporterade för varje kategori, under de senaste sju dagarna.

Nedskräpning13 rapporter
Övrigt12 rapporter
Gång- och cykelbana11 rapporter
Träd och buskage8 rapporter
Vägar (Övriga)7 rapporter
Andra kategorier38 rapporter