Översikt

Ärenden på årsbasis

21 545 problem rapporterade 14 141 problem markerade som lösta

De senaste sju dagarna

98 problem rapporterade
119 uppdateringar av rapporter
72 problem markerade som lösta

De mest responsiva kommunerna

Genomsnittlig tid från det att ett problem rapporteras till dess att det är löst, för de senaste 100 rapporterna.

Forshaga kommun13 dagar
Ale kommun13 dagar
Sundsvall19 dagar
Sollentuna19 dagar
Östra Göinge kommun22 dagar
Övergripande medelvärde73 dagar

De mest använda kategorierna

Antalet problem rapporterade för varje kategori, under de senaste sju dagarna.

Nedskräpning23 rapporter
Vägar (Övriga)19 rapporter
Gång- och cykelbana5 rapporter
Nedskräpning och klotter4 rapporter
Vägmärken och skyltar4 rapporter
Andra kategorier25 rapporter