Översikt

Ärenden på årsbasis

8 448 problem rapporterade 5 661 problem markerade som lösta

De senaste sju dagarna

39 problem rapporterade
81 uppdateringar av rapporter
45 problem markerade som lösta

De mest responsiva kommunerna

Genomsnittlig tid från det att ett problem rapporteras till dess att det är löst, för de senaste 100 rapporterna.

Mariestad0 dagar
Dorotea0 dagar
Haninge0 dagar
Arboga2 dagar
Knivsta2 dagar
Övergripande medelvärde56 dagar

De mest använda kategorierna

Antalet problem rapporterade för varje kategori, under de senaste sju dagarna.

Vägar (Övriga)7 rapporter
Övrigt4 rapporter
Lekplatser4 rapporter
Gång och cykelbana3 rapporter
Nedskräpning3 rapporter
Andra kategorier19 rapporter