Översikt

Ärenden på årsbasis

14 930 problem rapporterade 9 638 problem markerade som lösta

De senaste sju dagarna

113 problem rapporterade
160 uppdateringar av rapporter
91 problem markerade som lösta

De mest responsiva kommunerna

Genomsnittlig tid från det att ett problem rapporteras till dess att det är löst, för de senaste 100 rapporterna.

Forshaga kommun13 dagar
Sundsvall19 dagar
Österåker22 dagar
Järfälla23 dagar
Skurups kommun24 dagar
Övergripande medelvärde74 dagar

De mest använda kategorierna

Antalet problem rapporterade för varje kategori, under de senaste sju dagarna.

Gatubelysning38 rapporter
Träd och buskage11 rapporter
Gång- och cykelbana11 rapporter
Vägar (Övriga)9 rapporter
Vägar (Riksvägar/Trafikverket)7 rapporter
Andra kategorier41 rapporter