Översikt

Ärenden på årsbasis

12 858 problem rapporterade 8 295 problem markerade som lösta

De senaste sju dagarna

96 problem rapporterade
109 uppdateringar av rapporter
51 problem markerade som lösta

De mest responsiva kommunerna

Genomsnittlig tid från det att ett problem rapporteras till dess att det är löst, för de senaste 100 rapporterna.

Sundsvall18 dagar
Forshaga kommun21 dagar
Ale kommun22 dagar
Skurups kommun24 dagar
Jönköping25 dagar
Övergripande medelvärde63 dagar

De mest använda kategorierna

Antalet problem rapporterade för varje kategori, under de senaste sju dagarna.

Gatubelysning30 rapporter
Vägar (Övriga)13 rapporter
Träd och buskage8 rapporter
Gång- och cykelbana5 rapporter
Övrigt5 rapporter
Andra kategorier38 rapporter