Översikt

Ärenden på årsbasis

8 004 problem rapporterade 5 331 problem markerade som lösta

De senaste sju dagarna

88 problem rapporterade
128 uppdateringar av rapporter
72 problem markerade som lösta

De mest responsiva kommunerna

Genomsnittlig tid från det att ett problem rapporteras till dess att det är löst, för de senaste 100 rapporterna.

Mariestad0 dagar
Dorotea0 dagar
Haninge0 dagar
Arboga2 dagar
Knivsta2 dagar
Övergripande medelvärde53 dagar

De mest använda kategorierna

Antalet problem rapporterade för varje kategori, under de senaste sju dagarna.

Övrigt25 rapporter
Vägar (Övriga)19 rapporter
Gång- och cykelbana11 rapporter
Nedskräpning5 rapporter
Vägar (Riksvägar/Trafikverket)4 rapporter
Andra kategorier23 rapporter