Översikt

Ärenden på årsbasis

7 435 problem rapporterade 4 984 problem markerade som lösta

De senaste sju dagarna

69 problem rapporterade
136 uppdateringar av rapporter
86 problem markerade som lösta

De mest responsiva kommunerna

Genomsnittlig tid från det att ett problem rapporteras till dess att det är löst, för de senaste 100 rapporterna.

Mariestad0 dagar
Dorotea0 dagar
Haninge0 dagar
Arboga2 dagar
Knivsta2 dagar
Övergripande medelvärde50 dagar

De mest använda kategorierna

Antalet problem rapporterade för varje kategori, under de senaste sju dagarna.

Vägar (Övriga)25 rapporter
Gatubelysning10 rapporter
Vägar (Riksvägar/Trafikverket)7 rapporter
Övrigt5 rapporter
Vinterväghållning4 rapporter
Andra kategorier18 rapporter