Översikt

Ärenden på årsbasis

22 645 problem rapporterade 14 620 problem markerade som lösta

De senaste sju dagarna

98 problem rapporterade
74 uppdateringar av rapporter
31 problem markerade som lösta

De mest responsiva kommunerna

Genomsnittlig tid från det att ett problem rapporteras till dess att det är löst, för de senaste 100 rapporterna.

Sollentuna9 dagar
Forshaga kommun12 dagar
Sundsvall19 dagar
Ale kommun19 dagar
Östra Göinge kommun20 dagar
Övergripande medelvärde70 dagar

De mest använda kategorierna

Antalet problem rapporterade för varje kategori, under de senaste sju dagarna.

Nedskräpning16 rapporter
Gatubelysning14 rapporter
Träd och buskage12 rapporter
Övrigt9 rapporter
Vägar (Övriga)8 rapporter
Andra kategorier42 rapporter