Översikt

Ärenden på årsbasis

29 322 problem rapporterade 18 758 problem markerade som lösta

De senaste sju dagarna

94 problem rapporterade
120 uppdateringar av rapporter
63 problem markerade som lösta

De mest responsiva kommunerna

Genomsnittlig tid från det att ett problem rapporteras till dess att det är löst, för de senaste 100 rapporterna.

Östra Göinge kommun16 dagar
Sundsvall20 dagar
Ekerö20 dagar
Järfälla21 dagar
Osby kommun24 dagar
Övergripande medelvärde69 dagar

De mest använda kategorierna

Antalet problem rapporterade för varje kategori, under de senaste sju dagarna.

Gatubelysning39 rapporter
Vägar (Övriga)12 rapporter
Nedskräpning9 rapporter
Vinterväghållning7 rapporter
Parkering6 rapporter
Andra kategorier20 rapporter