Översikt

Ärenden på årsbasis

13 663 problem rapporterade 8 723 problem markerade som lösta

De senaste sju dagarna

113 problem rapporterade
162 uppdateringar av rapporter
85 problem markerade som lösta

De mest responsiva kommunerna

Genomsnittlig tid från det att ett problem rapporteras till dess att det är löst, för de senaste 100 rapporterna.

Forshaga kommun14 dagar
Sundsvall18 dagar
Skurups kommun23 dagar
Jönköping25 dagar
Ockelbo26 dagar
Övergripande medelvärde65 dagar

De mest använda kategorierna

Antalet problem rapporterade för varje kategori, under de senaste sju dagarna.

Gatubelysning62 rapporter
Gång- och cykelbana11 rapporter
Vägar (Riksvägar/Trafikverket)9 rapporter
Vägar (Övriga)6 rapporter
Vägmärken och skyltar4 rapporter
Andra kategorier20 rapporter