Översikt

Ärenden på årsbasis

31 243 problem rapporterade 19 950 problem markerade som lösta

De senaste sju dagarna

78 problem rapporterade
134 uppdateringar av rapporter
86 problem markerade som lösta

De mest responsiva kommunerna

Genomsnittlig tid från det att ett problem rapporteras till dess att det är löst, för de senaste 100 rapporterna.

Östra Göinge kommun8 dagar
Sundsvall20 dagar
Järfälla21 dagar
Ekerö21 dagar
Kil23 dagar
Övergripande medelvärde72 dagar

De mest använda kategorierna

Antalet problem rapporterade för varje kategori, under de senaste sju dagarna.

Träd och buskage9 rapporter
Gång- och cykelbana8 rapporter
Vägar (Övriga)7 rapporter
Klotter6 rapporter
Vatten och avlopp6 rapporter
Andra kategorier36 rapporter