Offentlighet, kakor och tredjepartstjänster

Vår användning av din information och vad du behöver veta.

Offentlighetsprincipen är en viktig del i det demokratiska samhället. Genom tryckfrihetsförordningen och offentlighetslagen har du rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar hos statliga och kommunala myndigheter. Det kan ge dig insyn i hur förtroendevalda (politiker) och tjänstemän handlägger ärenden, vilka handlingar som kommit in till kommunens olika förvaltningar och vilka som skickats ut.

Lagen som reglerar hur personuppgifter samlas in, bearbetas och sprids heter Personuppgiftslagen (PuL). Lagen skyddar den enskildes integritet vid behandling av personuppgifter. Fr.o.m. 2018-05-25 införs ett nytt regelverk i EU för behandling av personuppgifter och ska börja tillämpas av medlemsstaterna i maj 2018.

Dataskyddsförordning

FixaMinGata använder kakor för att hjälpa oss att göra tjänsten bättre. Nedan beskrivs hur din data används.

Offentlighet och personuppgifter

Hur hanteras mina personuppgifter?
Din e-postadress och namn lagras i vår databas. Du har rätt att begära att få ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig genom att kontakta vårt personuppgiftsombud.
Hur hanteras min information hos FixaMinGata?
Vi kommer att visa en rapports ärende och information publikt, dock inte visa din e-postadress eller ditt namn, om du inte ger oss tillstånd.
Hur hanteras min information hos kommunen?
All information som du anger kring ett problem kommer att skickas till berörd kommun. Alla handlingar som inkommer till en kommun betraktas som offentliga och därmed kommer också alla rapporter från FixaMinGata att vara offentliga via den berörda kommunen.

Sekretess

Vem ser min epostadress?
Om du rapporterar ett problem kommer vi att skicka - din information och upplysning om problemet - till den kommun som är ansvarig för det område där du lokaliserat problemet. Förutom kommunen, som ser din e-postadress, kommer personer som är ansvariga för tjänsten FixaMinGata att kunna se din e-postadress. Ingen kommer att använda din e-postadress för något annat än för att kunna administrera FixaMinGata. Vi kommer inte att ge ut eller sälja din e-postadress till någon annan om vi inte blir tvingade till det av domstol. Ditt namn, som du anger det, kommer inte att publiceras om du inte ger oss tillstånd. Observera dock att om du skriver ditt namn någon annanstans, exempelvis i rapportens information, kommer det att vara synligt.
Kommer ni att skicka spam?
Aldrig. Vi kommer att skicka ett e-postmeddelande till dig om någon lämnar en uppdatering på ett problem som du rapporterat, och fyra veckor efter din rapportering skickas ett frågeformulär. Vi kommer endast att skicka e-postmeddelande som relaterar till ditt problem.

Kakor

Kakor används för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. För att göra tjänsten lättare och mer användbara skickas små datafiler till din dator eller mobiltelefon. Dessa kallas för kakor och de flesta webbplatser använder dem. Informationen används för att, till exempel, komma ihåg tidigare inloggning, och för att mäta hur tjänsten används som underlag för förbättringar.

Om kakor och hur du kan hantera dem, Post- och telestyrelsen

Nedan visas en lista med kakor som tjänsten använder.

NamnInnehållGiltighet
fixmystreet_app_sessionA slumpvis strängRaderas när webbläsaren stängs, eller efter fyra veckor om “Håll mig inloggad” är valt