Tillbaka till samtliga rapporter

Gångstig behöver ny beläggning

Rapporterat av iOS i kategorin Park/Grönyta, anonymt 13:08, mån 14 december 2020

Skickades till Ale kommun, 2 minuter senare

Den nedre delen av gångstigen (rödprickad på kartan) behöver få ny beläggning. Gångvägen har varit belagd med någon form av sten/grus som dels glidit/runnit ner på Glimmergränd och dels blivit övervuxet av gräs. Även en hel del sly i ena kanten. Allt detta leder till vattenmättad mark som blir glashal främst nu på höst och vinter. En kupolbrunn är också i det närmaste övervuxen. Jag har själv ramlat och skadat mig förra vintern. Gångvägen används flitigt av boende t ex till och från busshållplatsen Bohushöjd.

RSS-flöde för uppdateringar till denna rapport Erhåll epost när uppdateringar ges till denna rapport

Uppdateringar

 • Tack för din anmälan. Stigen underhålls inte av kommunen. Det verkar vara en stig som boende har trampat upp själva. Ärendet avslutas.

  Tillstånd ändrat till: inte kommunens ansvar

  Postat anonymt 09:09, tis 15 december 2020

 • Det stämmer inte. I detaljplanen för Bohushöjd är den antecknad som gångväg och den är också närmaste gångväg för hela området ner mot samhället och bussen. Den är inte heller upptrampad utan belagd med grus (som runnit/sjunkit undan) och en anlagd kupolbrunn. Jag accepterar inte svaret. Marken ägs av kommunen och är därför dess ansvar.

  Postat anonymt 11:15, tis 15 december 2020

 • Tack för din återkoppling. Marken ägs av Sverigehuset i Göteborg AB, Östra Hamngatan 19, 411 10 Göteborg. Du kan kontakta dem eller lämna en synpunkt på Ale kommuns hemsida, www.ale.se/kommun--politik/sa-kan-du-paverka/fragor-och-synpunkter.html Ärendet stängs i Fixa min gata.

  Postat anonymt 14:43, tis 15 december 2020

 • Det stämmer inte. Lantmäteriet har uppgett att marken ägs av Ale Kommun. Så tacksam för om ni tar ansvar för detta.

  Postat anonymt 16:37, tis 15 december 2020

 • Hej igen. Enligt vår avdelning för mark och exploatering tillhör området inte Ale kommun. Det tillhör en Gemensamhetsanläggning som heter Skårdal GA4 som i så fall skulle kunna underhålla stigen. Vill du ha ytterligare information om ägarförhållanden, är du välkommen att höra av dig till Sandra på mark- och exploatering, tel 0303-703000. Ärendet avslutas i Fixa min gata Hälsningar Kontaktcenter

  Postat anonymt 11:13, ons 16 december 2020

Den här rapporten är nu stängd för uppdateringar. Du kan skapa en ny rapport på samma plats.