Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Skymd sikt vid utfart

Rapporterat anonymt 05:52, fre 6 juli 2018

Det kommer ske en riktigt grov olycka!! Skymd sikt vid utfart från Hermanstorpsvägen till Borrebackevägen pga för hög mur till nybyggda villor som skymmer sikten. Förslag sätt upp en spegel eller sänk muren!

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken