Information för kommuner

FixaMinGata är en e-tjänst som drivs av Föreningen Sambruk och är framtagen i samarbete med KIVOS och FFKP. Invånare i medverkande kommuner kan använda e-tjänsten för att rapportera fel i sin lokala gatumiljö. I och med att tjänsten drivs som en molntjänst kan den snabbt driftsättas för en ny kommun. Fel som rapporteras skickas via e-post till berörd enhet på kommunen. För kommuner som har befintliga verksamhetssystem för rapportering och uppföljning finns flera möjligheter att integrera systemen med varandra.

Kommuner

FixaMinGata stödjer samtliga svenska kommuner. Vissa kommuner har valt att vara med i styrgruppen för FixaMinGata, vilket ger dem möjlighet att påverka utvecklingen och den framtida inriktningen. Medlemskommuner har också säker och prioriterad tillgång till support, samt ytterligare möjligheter kring integration med verksamhetssystem.

De kommuner som var med i den ursprungliga referensgruppen var Alingsås, Falköping, Tidaholm, Vårgårda, Aneby, Eksjö, Gislaved, Gnosjö, Habo, Mullsjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vaggeryd, Vetlanda och Värnamo.

Ny kommun

Här följer en checklista som kommuner kan använda sig av när de tittar på hur FixaMinGata kan användas i kommunen. Eventuella frågor eller hjälp i processen kan fås från FixaMinGatas kontaktpersoner.

 • FixaMinGata använder OpenStreetMap för sin kartinformation. Verifiera så att de kartor som finns för kommunen är relevanta. Om det finns fel i kartinformationen går detta att korrigera, av kommunen själva eller i samarbete med invånarna.
 • FixaMinGata låter medborgarna välja position genom att ange postnummer. Dessvärre finns det ingen publik lista över postnummer och dess geografiska koordinater som är tillgänglig att använda för vem som helst och en del koordinater kan därför vara fel. Verifiera genom att välja ett par postnummer i kommunen och mata in dem i FixaMinGata för att se hur det ser ut i er kommun. Om något postnummer inte centrerar på rätt geografisk koordinat går detta att ändra. Kontakta FixaMinGatas kontaktpersoner för mer information om detta.
 • För kommuner som har ett eget verksamhetssystem finns möjlighet att integrera FixaMinGata med detta. Kontakta leverantören av verksamhetssystemet för att fråga om integration med FixaMinGata. Det finns flera sätt på vilket detta kan ske och du kan få mer information från FixaMinGatas kontaktpersoner.
 • Titta på den lista med kategorier som finns i FixaMinGata och fundera över om några förändringar behövs i den listan. Det finns möjigheter att förändra den listan per kommun.
 • Om felrapporter från invånarna ska skickas via epost till kommunen, bestäm vilka adresser som information ska skickas till och om det är samma adress för samtliga kategorier eller om olika kategorier ska skickas till olika adresser.
 • Prata med och informera de anställda som kommer att ta emot och arbeta med felrapporter. Säkerställ att alla är på det klara med hur kommunen arbetar med inkomna felrapporer och vikten av att fel också rapporteras som åtgärdat när arbetet är klart.
 • Bjud in de anställda att vara med i den första testen av systemet så att de som vill kan testa att rapportera fel och följa upp ärenden. Det kan ske under ett par veckor innan systemet driftsätts helt för att ge personalen möjlighet att bli komfortabel med systemet först.
 • Prata med kommunens informationsansvarige eller motsvarande för att länka till FixaMinGata från kommunens hemsida. Logotyper för FixaMinGata kan hämtas från här.
 • Följ upp löpande under den första tiden med de personer som från kommunen tar emot felrapporter. Du kan också ta hjälp av den statistik som publiceras i FixaMinGata för att se vilka problem som rapporteras samt om de markeras som åtgärdade.

Rapporteringprocess

FixaMinGata erbjuder ett enkelt sätt för en invånare att rapportera ett fel vilket sedan kommuniceras till kommunen. En visuell beskrivning av processen finns tillgänglig på Sambruks projeksida för FixaMinGata. Nedanstående flöde beskriver hur FixaMinGata fungerar utifrån invånarens perspektiv.

 1. En invånare söker på postnummer eller gatuadress och får upp en karta över närområdet.
 2. Invånaren kan se befintliga felrapporter inom området.
 3. Om invånaren klickar på en position på kartan ges möjlighet att rapportera ett nytt fel.
 4. Invånaren väljer en av de kategorier som finns, skriver in information om felet och bifogar eventuellt ett foto.
 5. Om invånaren inte tidigare har rapporterat ett fel eller om invånaren valt att inte skapa ett konto i tjänsten skickas epost till invånaren med en länk som måste klickas på för att bekräfta felet.
 6. När felet är bekräftat skickas detta till kommunen.
 7. Andra invånare kan se felet och bifoga uppdateringar eller kommentarer.
 8. När kommunen har åtgärdat felet eller engagerat sig på annat sätt kan kommunen lämna uppdateringar eller markera felet som åtgärdat.
 9. Invånaren får information via epost om att felet är åtgärdat.

Kategorier

Följande kategorier finns för alla kommuner i FixaMinGata. En del kommuner väljer andra kategorier beroende på vad som passar dem bäst.

 • Buss- och tågstopp
 • Cykelställ
 • Cykelväg
 • Dumpat skräp
 • Gatlyse
 • Gator och vägar
 • Grafitti/taggning
 • Hål i väg
 • Igensatt brunn
 • Nedskräpning
 • Offentlig toalett
 • Oljespill
 • Parkering
 • Park/landskap
 • Snöplogning
 • Trafiklyse
 • Trafikskylt
 • Träd
 • Trottoar/gångbana
 • Vattenförsörjning
 • Vägstädning
 • Vägnamnsskylt
 • Övergiven bil
 • Övrigt

Integration med verksamhetssystem

För kommuner som har ett eget verksamhetssystem finns det flera olika sätt att integrera detta med FixaMinGata. Det enklaste, vilket stödjs av i princip samtliga verksamhetssystem, är att FixaMinGata skickar epost till verksamhetssystemet när någon lämnar en rapport vilket sedan görs till ett ärende i systemet. När rapporten är åtgärdad rapporterar kommunen detta i sitt verksamhetssystem samt i FixaMinGata.

Det finns också möjlighet att på olika sätt integrera systemen så att en rapport som avslutas i verksamhetssystemet också markeras som åtgärdad i FixaMinGata. Beroende på verksamhetssystem kan en viss kostnad utgå för detta från leverantören. Ta kontakt med din leverantör av verksamhetssystem för att höra dig för.

Kontakta gärna oss för teknisk information kring integration av FixaMinGata.

Kostnader för medverkan

Kommuner som är med i styrgruppen för FixaMinGata betalar en kostnad per invånare, vilket täcker kostnaden för drift och utveckling. För mer information om kostnader och deltagande, kontakta våra kontaktpersoner.

Kontaktpersoner

Du kan alltid kontakta oss genom info@fixamingata.se. Vi ser då till att din fråga behandlas och kommer till rätt person.

För frågor kring medverkan, villkor och kostnader, kontakta Claes-Olof Olsson, Sambruk via e-postadressen claes-olof.olsson@sambruk.se eller ledningen för styrgruppen på info@fixamingata.se.

För tekniska frågor om plattformen, integration med verksamhetssystem eller uppdaterade kontakt uppgifter, använda vårt kontaktformulär.