Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

På gräsytan alldeles intill perrongen (norra sidan) har björkar börjat växa in på perrongen.

Rapporterat anonymt 09:09, fre 16 februari 2018

Björkarna börja bli så stora att de inte längre går att dra upp med handkraft, vilket man kunde gjort förra våren. Är lite osäker på om detta är kommunens ansvar eller banverkets. Även skötseln i slänterna på denna sida är vildvuxna och vad jag vet har inte gräsytorna klippts/hävdats sedan ombyggnationen av tågstationen. Kan det vara så att detta område har fallit mellan stolarna, där banverket tror att det är kommunens ansvar och vice versa. Hoppas ni tar kontakt med Banverket om det är deras ansvar!

optional

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken