Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Nedfallna telefonledningar

Rapporterat anonymt 22:53, tis 6 februari 2018

3st ledningar från telefonstolpar hänger ner på marken sedan början Januari 2018. Troligen inga ledningar som är i bruk längre men stolpar och ledningar bör plockas bort om de ej underhålls för att inte ytterligare försämras och orsaka skada.

optional

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken