Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

En lampa i elljusspåret är trasig. Det är nummer 24 (numreringen är på de gamla stolparna intill )

Rapporterat anonymt 10:35, mån 29 januari 2018

Detta problem har rapporterats tidigare. Kunden anmärkte på detta.

optional

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken