Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Kraftig vattensamling längst med vägen. Troligen stopp i avloppsbrunnen i vägen. Upptäcker inte bilarna översvämningen finns risk för sladd. Vattnet sköljs även in över bilar och soptunnor som är parkerade på Kustvägen 84.

Rapporterat anonymt 15:16, ons 3 januari 2018

Troligen stopp i avloppet i gatan där det tidigare var påväg att bli ett slukhål. Varit en tendens att samlas mycket vatten här under de senaste åren men nu är det riktigt mycket. Kan vara bekymmersamt för trafikanter om de kommer för fort samt mycket vatten sköljs in över bilar och mark hos fastighetsägaren på Kustvägen 84.

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken