Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Skylten med nordanvindsvägen har vält

Rapporterat anonymt 13:53, mån 20 november 2017

Skylten som visar att det är nordansvindsvägen ligger ner. Man ser alltså inte vilken väg det är. Det är in på Nordanvindsvägen från faxevägen. Mig veterligen har det varit så här flera månader.

optional

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken