Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Avstängningen av cykel o gångbana längs med vägen med staket är helt oproportionell .att man inte vill ha in fordon till skolbygget är förståeligt, men tvärgående trafik behöver inte påverkas. Förslag är att ta ned staket, så cyklar o gående kan passera.

Rapporterat anonymt 09:13, ons 5 juli 2017

Se ovan.

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken