Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Stor mängd grus/sand på gångväg till skolan missat

Rapporterat anonymt 12:34, mån 24 april 2017

Gångvägen mellan minilivs på Bodalsvägen ner mot skolgården vid Bodals Skola, har en sektion där allt grus som skulle ha sopats upp tycks ha samlats ihop. Det har legat kvar där ända sedan sandsopning pågick.

optional

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken