Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Stop i gatubrunn

Rapporterat anonymt 16:48, lör 22 oktober 2016

Stopp i gatubrunn efter att man har gjort arbeten i vägen med att installera fiber. Vattnet kan orsaka skador om det inte åtgärdas innan Frosten kommer.

optional

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken