Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Busskur - trasigt glas

Rapporterat anonymt 12:29, tis 8 oktober 2013

Detta är en test - men skicka gärna den vidare:) Busskuren som finns på höger sida, om man kommer från Sjogarps rondellen har ett sönderslaget glas.

optional

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken