Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Gatubelysningen står tänd dag och natt. Detta har varit så ett bra tag.

Rapporterat anonymt 19:30, tors 14 juli 2016

Gatubelysningen står tänd dag och natt på Möllevägen. Ganska onödigt

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken