Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Grönyta m behov av omvårdnad

Rapporterat anonymt 14:28, tors 9 juni 2022

I början av gångstigen intill stengärdsgården är det en mycket bortglömd plantering. Den håller på att växa igen av nässlor, hallon och annat ogräs.

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
Sandbacka Park
Högbovägen 45
811 32 Sandviken