Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Allmän festplats med kraftiga störningar, skadegörelse, fylla och droger

Rapporterat anonymt 15:43, onsdag 1 juni 2022

Denna plats är fortfaramde en samlingsplats där alkolholintag, drogande, skadegörelse och kraftiga störningar för boende sker. Då pupliken är ung och det bryter mot era kommunala ordningsregler så vore det på sin plats att ni slutade att ni faktiskt tog tag i problemet.. Personen på kommunen som hade hand om detta fick en ny tjänst och ärendet ramlade återigen mellan stolarna. Ärendet är inte bara polisiellt och yttre tjänst kan aldrig lösa det. Ni behöver se till att lokala krafter tar tag i det. Jag blev ombedd att använda denna funktionen.

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken