Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Spång?

Rapporterat av Å.Berg, 12:08, tisdag 31 maj 2022

Finns det en möjlighet att göra en spång över bäcken där Kuststigen finns? Detta är stigen mellan Samhall o Thore Steffes damm nära Sivik Tack

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken