Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Det står två gröna soptunnor ihopsatta med buntband varar den ena är full med skräp bredvid den ordinarie soptunnan som har stått där sedan förra hösten/sommaren. Dessa behöver tömmas/tas bort.

Rapporterat anonymt 17:34, fredag 22 april 2022

Har stått där med skräp sedan förra sommaren.

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken