Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Skräpigt

Rapporterat anonymt 19:09, tisdag 12 april 2022

Skräpigt i diket. Rinner dåligt med skylten som står i diket där det står att det är ett artrikt dike. Tacksam om ngn kan plocka upp skräpet.

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken