Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Söndrig brunn

Rapporterat anonymt 20:57, onsdag 30 mars 2022

Brunnen är sönder varpå ett stort hål. Det bor barnfamiljer runtom här. Tacksam om det åtgärdas omedelbart Tack

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken