Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Dörren går inte att få upp

Rapporterat anonymt 17:49, måndag 21 mars 2022

Det går inte att få upp dörren. Detta är väldigt vanligt förekommande problem. Dörren kan endast öppnas med knappen till höger o nu är den sönder, igen

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken