Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Vårat staket sönderkört vid snöröjning.Det är hörnsektionen som knäckts.

Rapporterat anonymt 13:53, torsdag 17 mars 2022

Vi upptäckte detta när snön smält ner. Det har tidigare legat så mycket snö där så vi har ej sett skadan.

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken