Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Dörr går ej upp

Rapporterat anonymt 18:20, onsdag 2 mars 2022

Den här dörren går endast att öppna med tryckknappen. Tryckknappen är ofta sönder. Nu är den sönder o dörren går inte att öppna, då får man gå via ett omklädningsrum.

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken