Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Hål (”slukhål”) i asfalten på trottoaren

Rapporterat anonymt 16:07, ons 23 februari 2022

Ett litet, men djupt, hål i asfalten på trottoaren. Alldeles vid ingången/trappan till Ferm & Olsson på Norra Kvarngatan 7 A. Hålet har uppstått plötsligt och har bara varit synligt någon dag. Det ser ut som att trottoaren är underminerad, så risk att skadan snabbt blir större och orsakar olycka för gångtrafikanter.

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
Sandbacka Park
Högbovägen 45
811 32 Sandviken