Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Gräsytan intill motorvägen enorm nerskräpning

Rapporterat anonymt 17:04, tisdag 22 februari 2022

Gräsytan intill motorvägen precis innan rondellen ifrån avfarten in mot Älvängen är full med skräp.

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken