Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Dagvattenbrunn och diken behöver rensas

Rapporterat anonymt 09:37, måndag 21 februari 2022

Dagvattenbrunn är täckt av grus och löv, rör i dike igensatt av löv och grus. Hela diket behöver rensas då vatten högre uppifrån i backen rinner uppepå gatan istället för ner i dike.

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken