Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Trasig gatubelysning, Dallidsvägen 20/22, Kil

Rapporterat anonymt 14:06, mån 10 januari 2022

Gatubelysningen/lampan som står på tomtgränsen mellan Dallidsvägen 20 och 22 lyser inte. Har varit ur funktion sedan före jul.

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
Sandbacka Park
Högbovägen 45
811 32 Sandviken