Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Gatubelysningen längs med ån funkar inte

Rapporterat av Ola Hansson, 07:21, lör 23 oktober 2021

De var nog en tid sen dom funkade det är alla lamporna mellan Hjärsås bron och upp till brobyvägen

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken