Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Parkerad bil står där när som helst hela dygnet,många incidenter nära bli på körda av mötande trafik både cyklande och gående,

Rapporterat anonymt 14:18, fre 1 oktober 2021

Arbetare från och till jobbet på de olika skiften är nära dagligen att krocka med mötande som kommer andra sidan backen, ibland möts även bussar till montesorri och även lastbilar som kör fel infart till Färe industricenter.

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken