Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

P-plats delvis övervuxen

Rapporterat anonymt 19:30, sön 19 september 2021

Parkeringsplatsen längst in på gästparkering vid Bohushöjd är delvis övervuxen av gräs och även täckt av kvarvarande flis från vinterväghållningen. Blir ofta översvämmad vid regn. Kanten behöver nog dikas ur lite så regnvatten kan rinna undan.

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken