Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Vid kraftigt regn, rinner det in på min uppfart.

Rapporterat anonymt 20:29, ons 18 augusti 2021

När gatan asfalterades om blev " cigarren" som håller vattnet borta betydligt mindre än tidigare. Detta medför att jag fått hela uppfarten fylld med vatten, och vatten tog sig in källaren trots att det är nydränerat. Tacksam om ni kan asfaltera en högre cigarrkant.

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken