Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Ovårdat tomt

Rapporterat anonymt 14:06, tors 5 augusti 2021

Det växer högt gräs på fastigheten och tomten ger ett ovårdat intryck. Det finns högar med olika typer av material, en del skräp och annat som inte nödvändigtvis är det men bidrar till intryck av tomten är ovårdat. Komplettande bilder och information skickas via mejl.

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken