Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Röja och rensa grönyta

Rapporterat anonymt 15:33, tis 3 augusti 2021

Första delen av stigen upp över grönytan invid Sandliden har en plantering av några idehranar, järnek och ett par björkar bl a. Tyvärr sköter ingen detta så det är närmast igenvuxet med ogräs, brännässlor, hallon och sly. Vore trevligt om den vackra stengärdsgården syntes så som det en gång var tänkt.

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken