Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Nedskräpning brädhög med spik osv.

Rapporterat anonymt 14:23, ons 21 juli 2021

Plats: Gamla Ärtvretsvägen. Ärende: Hög med avfall, företrädesvis brädor med uppstickande spikar, delvis nedböjda efter bästa förmåga vid upptäckten. Farbar väg ända fram. https://kartor.eniro.se/?c=60.593595,16.255088&z=16&g=60.593883,16.260450&q=%22N60%C2%B035.633%20E016%C2%B015.627%22

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken