Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Från Hjärsåsbron och in mot parken där är alla gatlampor saboterrade luckan är bortskruvad och kablar av klippta

Rapporterat anonymt 07:14, tis 6 juli 2021

All gatubelysning är vandaliserad luckorna på stolparna är bortskruvad och strömkablar är av klippta på alla stolpar från Hjärsåsbron till gamla Abelto de e nog en 10 till 15 stolpar.

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken