Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Bergeum uppbrutet

Rapporterat anonymt 19:01, mån 28 juni 2021

Igenstängt bergrum uppbrutet (metallstänger borttagna). Det uppehåller sig pundare i bergrummet numera. Detta borde stängas bättre.

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken