Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Stora buskar skymmer tavlan med hastighetsbegränsning 30 km/tim på rosenlundsgatan, fler skyltar skulle kanske dämpa hastigheten

Rapporterat anonymt 13:57, fredag 18 juni 2021

Många bilister kör mycket fort på denna sträcka, vi har tidigare haft tillfälliga hinder är men detta hjälper inte. permanenta farthinder kanske skulle vara en lösning

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken