Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Träd håller på att ramla nära lekplatsen myternas skog

Rapporterat anonymt 15:17, ons 16 juni 2021

Ett gammalt träd håller på att välta precis bakom lekplatsen myternas skog, en liten bit bakom de små husen. Fortfarande inom området med stigar där barnen brukar springa. Trädet lutar sig mot annat träd och knarrar i blåsten.

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
Sandbacka Park
Högbovägen 45
811 32 Sandviken