Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Övergångsstället

Rapporterat anonymt 18:21, tors 10 juni 2021

Varför är kanten så hög på det gulmarkerade området. Barnvagnar, rullator, synskadade, Dramaten, äldre ska över där. Jag går på cykelövergång pga kanten för det är lättare. Gäller ner mot Fabriksvägen oxå.

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken