Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Dagvattenbrunn helt stopp

Rapporterat av Ina Carlsson, 15:23, onsdag 9 juni 2021

Dagvattenbrunnen utanför skårdalsvägen 54 nedanför backen vid vägbomen måste vara blockerad, då vatten inte rinner ner, helt stop.

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken