Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Tomt som behöver rensas på ogräs och buskage till tomtgräns i söder. Ej fungerande lyktstolpe som är överväxt med murgröna och taggig rosenbuske. Rosenbusken hänger ut över infartsväg till fastighet Krabbeholmsvägen 3 och Landsvägen 34 34

Rapporterat anonymt 11:08, söndag 30 maj 2021

Ogräs brer ut sig över södra delen på den tomten. Likaså växer murgrönan som nu täcker lampa och stolpe och rosenbusken brer ut sig i söderläge och hänger nu ut över infartsvägen till de båda fastigheterna. Har påpekat detta för ca 1 år sedan, då togs enbart ogräset bort. Gräs bör även klippas i södradelen av tomten, inte enbart vid gränsen till Landsvägen.

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken