Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Många lösa cementplattor som vippar.

Rapporterat anonymt 10:19, lördag 17 april 2021

Det har blivit fler o fler plattor som har lossnat och knäckts sedan i höstas och det blir allt värre efter hand som (jag förmodar) att bilar använder gång och cykelbanan som körbar väg.

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken