Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Hål i gatan mellan Kabelgatan 37 och 39.

Rapporterat av Rickard, 10:37, tisdag 23 februari 2021

Hål i gatan mellan kabelgatan 37 och 39. Cirka 50 centimeter djupt och 25 centimeter i diameter. Står en planka i hålet nu för att undvika att någon skadar sig. Gång och cykelbanorna överlag på Gråberget är i dåligt skick och behöver röstas upp! Ser ut som gator och gångbanor i ett U-land.

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken