Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Fyllnadsmaterialet under gatstenar borta.

Rapporterat anonymt 09:33, ons 25 november 2020

Problemet rapporterat tidigare i år och nu har problemet eskalerat då fler gatstenar sjunkit och börjat lossna. Hålet finns vid gatbrunn vid kommunhusets infart till innergård från Fiskaregatan.

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken