Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Långtidsparkerad bil tar upp plats på tvåtimmarsparkeringen.

Rapporterat anonymt 22:32, lör 17 oktober 2020

Denna bil har varit avställd på 2-timmarsparkeringen vid pendelstationen i Älvängen åtminstone sedan i juni. Den har under tiden aldrig besökts eller flyttats, och förutom att ta upp användbar plats kommer den att vara i vägen för bla. Parkförvaltning och tids nog vinterunderhåll.

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken