Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Trafikfara - Stoppförbudsskylt sitter för sent på GULMARKERAD cykelbana (bygge) tillåter parkering på cykelbana

Rapporterat anonymt 16:00, lördag 17 oktober 2020

Morgon efter morgon står en jeep parkerad i det fält som bygge har ritat upp. (Heldragna gula streck från "sockerbitsmarkerade" cykelbanan nedför Barnhusbron. Precis där farten är hög för cyklister och för bilar.) Strax efter den parkerade jeepen finns en stoppförbudsskylt, alltså när de gula strecken helt har nått fram till trottoarkanten. Parkeringen innebär LIVSFARA för cyklister. Cyklister som tvingas in framför bilar med bilister som förväntar sig att ALL trafik skiftar åt höger. När sker första dödsolyckan? Skylten bör tidigareläggas till samma plats där gula strecken börjar. Genast.

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken