Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Två gatlyktor är igenvuxna av stora träd.

Rapporterat anonymt 12:25, söndag 20 september 2020

Två träd på tomtgränsen till Afzeliivägen 4 har vuxit så att två gatlyktor helt innesluts av dem. Resultatet är att det blir för mörkt på gatan och på gångvägen ner mot undergången till E20.

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken